Knihovny Ukrajině

Sdílená platforma materiálů pro práci s ukrajinskými dětmi

Mobirise

Příklady materiálů

Pohádky
a příběhy

Hry, omalovánky
a pracovní listy

Výuka češtiny

Aktuality

25. 10. 2022 – Přednášku "Ukrajina ve světle filosofie: problémy, historie, myšlenky" pro ukrajinské studenty pořádá v rámci Týdne Akademie věd Filosofický ústav AV ČR. Přednáška s diskusí v ukrajinštině s Volodymyrem Volkovskyim MA, Ph.D. proběhne 2. 11. od 16:00 hodin v Zasedací místnosti Filosofického ústavu AV ČR, Jilská 1, Praha 1. Rezervace zde.
O přednášce
Ukrajina má tisíciletou historii a tisíce spojení s jinými evropskými kulturami, včetně té české. Jaká je role filosofie v jejích dějinách? Dějiny filosofie jsou jistým způsobem dějinami duše. Pokusíme se pochopit hlavní fakta a procesy filosofického života, které se dnes na Ukrajině nazývají dějinami filosofie, a zjistit, jak se utvářely jako vědní disciplína. Rychlý exkurs nás přenese od dob byzantského vlivu do doby posttotalitní.
Volodymyr Volkovskyi, MA, Ph.D. z Kyjeva se věnuje historii filosofie, politické filosofii a religionistice. Ve Filosofickém ústavu AV ČR působí v Collegiu Europaeu při Oddělení pro studium antického a středověkého myšlení v rámci programu Researchers at Risk.

1. 9. 2022 – Nadace OSF vyhlásila Grantovou výzvu Neformální vzdělávání v knihovnách. Reaguje tak na vlnu solidarity a společenské zodpovědnosti, která se vzedmula v knihovnách v souvislosti s válkou v Ukrajině. Uzávěrka 17. 10. 2022. Více informací zde

15. 9. 2022 – Sdílené zkušenosti z knihoven naleznete v sekci Inspirace a nové podklady postupně přidáváme do sekce Materiály.

5. 5. 2022 – Centrum pro integraci cizinců pořádá online seminář pro zaměstnavatele: Zaměstnávání ukrajinských uprchlíků z pohledu zaměstnavatele – koná se 10. 5. 2022 od 13:00 do 15:00 hod.
Více o semináři a detaily k registraci zde. V rámci semináře se dozvíte: Postup pro zaměstnání uprchlíků z Ukrajiny dle platné legislativy / Formality, které je třeba splnit / Informace o uznávání zahraniční kvalifikace v ČR / Praktické zkušenosti a kontakty na organizace, které s uprchlíky pracují a poskytují poradenství i zaměstnavatelům

7. 4. 2022 - Další webinář (nejen) pro knihovníky Vhled do problematiky nově příchozích z Ukrajiny se koná 12. 4. 2022 od 8:00 do 12:00 hod.
Role knihoven v integraci nově příchozích z Ukrajiny II: Jazyk
Program:
8.30 – 10.00 Jak na výuku češtiny – Mgr. Kristýna Horáčková
10.20 – 12.00 Ukrajinština jako jazyk lidí prchajících před válkou – Iryna Zahladko
Více informace a nutná registrace na setkání na:
https://www.skipcr.cz/knihovnicke-akce/role-knihoven-v-integraci-nove-prichozich-z-ukrajiny-ii-jazyk  

5. 4. 2022 – Online setkání k dobré praxi z Roztok u Prahy a dalších měst na aktuální téma Jak můžeme pomáhat uprchlíkům ve městech? se uskuteční ve čvrtek 6. dubna 2022 od 10:00 hodin. Hosté: Zuzana Šrůmová, koordinátorka iniciativy Roztoky pomáhají, sdružení Roztoč a další hosté.
(Co se osvědčilo, co dále zlepšit. / Ubytováním to nekončí, spíše začíná! / Živelné situace potřebují živelný plán. / Jak pracovat s místními dobrovolníky? / Jak správně nastavit a dlouhodobě koordinovat související procesy? / Co jsou nejčastější chyby?)
Akce je určena především pro zástupce měst a jejich organizací. Více informací včetně odkazu na online setkání naleznete zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/akce/jak-na-uprchlickou-vlnu-ve-mestech
Záznam setkání a prezentace zde: https://www.zdravamesta.cz/cz/probehle-akce/jak-na-uprchlickou-vlnu-ve-mestech

© 2022 Knihovny.cz

Build a website with Mobirise