Weby pomoci
a materiály pro knihovny

Mobirise

Sdružené weby pomoci

 • Rozcestník možností pomoci: Pomáhej Ukrajině. Zobrazit
 • Stojíme za Ukrajinou - Zobrazit
 • Ministerstvo vnitra ČR - Naši Ukrajinci. Zobrazit
 • Ministerstvo vnitra ČR – oficiální informace pro ukrajinské občany v ČR v návaznosti na konflikt na Ukrajině v češtině (Zobrazit) a v ukrajinštině (Zobrazit)
 • Krajská integrační centra Zobrazit
 • Lékařská pomoc - nabídka bezplatné lékařské péče. Zobrazit

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – informace ohledně zaměstnání Zobrazit
 • Ministerstvo kultury - koordinační místo pro nabídky a poptávky pomoci Ukrajině v rezortu kultury (kontakt: ukrajina@mkcr.cz). Zobrazit 
 • Internetový stream rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia - Český rozhlas také vydává podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku a další audio obsah. Zobrazit 
 • Události tlumočené do ukrajinštiny. Hlavní zpravodajská relace České televize - Zobrazit
 • Web, který slouží ukrajinským občanům k telefonické komunikaci v rodném jazyce s českými institucemi a úřady - hlavním cílem je zprostředkování komunikace s podporou simultánního překladu mezi českým a ukrajinským jazykem během hovoru. Zobrazit
 • Časopis Porohy – informační číslo pro nově příchozí z Ukrajiny vydala Ukrajinská iniciativa v ČR www.ukrajinci.cz. Zobrazit 
 • Rozcestník aktivit pro děti z Ukrajiny a jejich maminky hledající nový, nebo dočasný domov v České republice. Cílem je poskytnout nově příchozím co nejklidnější začátek a přizvat je do místních komunit. Nabízí zdarma sdílení informací o volnočasovém vyžití ukrajinských dětí - Zobrazit. RAZOM znamená v ukrajinštině SPOLEČNĚ.
 • 11+ tipů, jak pomoci dětem zvládat pocity ohledně války na Ukrajině - Zobrazit  
 •  Aplikace Smart Migration přináší informace a odpovědi na situace, které je potřeba řešit po příjezdu do Česka a při dalším pobytu. V ukrajinštině, angličtině a ruštině nabízí to nejdůležitější o zaměstnávání, zdravotní péči či vzdělávání. Klíčovou součástí aplikace jsou interaktivní tutoriály, které usnadňují nalezení potřebné informace. Lze vygenerovat úkoly, které se uloží do osobního úkolníčku. Aplikace obsahuje seznam relevantních kontaktů na úřady a organizace v ČR, které jsou důležité pro řešení různých životních situací. Zobrazit Více na chytramigrace.cz. Garanty projektu je MPSV, Ukrajinská iniciativa v ČR a Konsorcium nevládních organizací pracujících s migranty. 
 • Články webu Psychologie pro ukrajinské čtenáře. Zobrazit  

Pro knihovny a organizace 

 • Knihovnický institut - letáky v ukrajinštině i jiných jazycích. Zobrazit
 • Knihovnický institut - brožura Interkulturní knihovnictví o oblasti zabývající se poskytováním knihovnických služeb v kulturně a jazykově různorodé společnosti. Jádrem oboru je podpora nově příchozích, ale v nejširším slova smyslu jde o služby pro všechny obyvatele kulturně a jazykově rozmanitého světa. Stránka také obsahuje doplňkové informace k tisku či zveřejnění na webových stránkách (ve spodní části stránky v části Doplňující informace). Zobrazit
 • Mobilní aplikace od Yakaboo - bezplatný přístup ke čtení a poslechu knih v ukrajinštině (nejen pro děti). Zobrazit 
 • Jak řešit aktuální situaci s nově příchozími dětmi a žáky z Ukrajiny, letáky v ukrajinštině i jiných jazycích - od organizace META, o.p.s., odpovědi na často kladené dotazy pedagogů ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost češtiny. Zobrazit
 • Komunikační karty pro knihovníky ve službách připravila Knihovna Jiřího Mahena v Brně. Karty obsahují základní fráze z provozu knihovny a jsou rozdělené na jednotlivé tematické oblasti. Kromě překladu do ukrajinštiny obsahují také fonetický přepis. Pracovníci ve službách mohou potřebnou frázi přečíst, nebo ji ukázat uživateli. Zobrazit   
 • Ukrajinsko-český glosář. Zobrazit
 • Národní pedagogický institut České republiky nabízí podporu školám při příchodu nových dětí/žáků cizinců - 1) Adaptační koordinátor – pro nově příchozí děti cizince lze čerpat finanční podporu na někoho (buď člena pedagogického sboru školy, nebo i na externího spolupracovníka), kdo se dítěti bude ve škole věnovat nad rámec běžné výuky a pomůže mu s adaptací na nové prostředí. Podoba podpory je flexibilní, záleží na potřebách školy a dítěte – může jít o jazykovou podporu, pomoc  s orientací ve škole, zapojení do třídního kolektivu... Jde o 50 hodin na DPP, veškerá administrativu zařizuje NPI. Zobrazit 2) Možnost bezplatného tlumočení a překladů – pro školy, PPP a SPC nabízíme možnost bezplatného tlumočení pro komunikaci s rodiči i žáky, stejně jako překlad jakýchkoli materiálů (oficiálních dokumentů školy, dopisů rodičům, krátkých osobních vzkazů...). Zobrazit 
 • Piktogramy, které zobrazují nabídku pomoci např. v knihovně i dalších místech pomocí obrázků – např. wi-fi zdarma, místo k odpočinku. V ukrajinštině a angličtině. Zobrazit nebo Stáhnout (v png formátu, Wi-Fi je ve Wordu, abyste mohli dopsat vlastní heslo a pak převést na obrázek) 
 • Knihovnický institut - informuje o pomoci Ukrajině, uvádí konkrétní pomoc, tipy na další materiály a také odkazy na zahraniční zdroje. Zobrazit 
 • Koncepce rozvoje knihoven – tři pilíře dlouhodobé koncepce, nástroje i konkrétní příklady z praxe. Zobrazit 
 • Projekt Bookstart (S knížkou do života) – pro práci knihoven s dětmi ve věku od 2 do 6 let. Zobrazit
 • Metodický materiál pro rodiče nejmenších dětí v ukrajinštině – elektronická publikace, která vznikla na základě společné poptávky mezi knihovnami pracujícími s ukrajinskými návštěvníky. Připravil tým Bookstart. Obsahuje desatero ke čtenářství, informace o tom, co nabízejí knihovny, průvodce a tipy pro jednotlivé měsíce – rosteme s děťátkem...  Zobrazit 
 • Co dokáže knihovna - nabízí mapu konkrétních komunitních a vzdělávacích aktivit napříč celou Českou republikou a všemi typy a velikostmi knihoven. Zobrazit 
 • Záznam online webinářů (nejen) pro knihovníky Vhled do problematiky nově příchozích z Ukrajiny, který pořádá SKIP ČR a jeho sekce Bezbariérové knihovny ve spolupráci se SDRUK ČR, Národní knihovnou ČR, Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Severočeskou vědeckou knihovnou  v Ústí nad Labem. 1. ze dne 31. 3. 2022. Zobrazit
 • Průběžně aktualizovaný rozcestník materiálů pro pedagogy - Zobrazit. Obsahuje také tematickou rešerši publikací Pedagogické knihovny na téma: Práce s cizojazyčným žákem (se zaměřením na ZŠ a MŠ) - Zobrazit    
 • Ukrajinský knižní institut nabízí možnost zaslání knih. Zobrazit aktuální seznam a detaily.

© 2022 Knihovny.cz

Designed with Mobirise - More