Weby pomoci
a materiály pro knihovny

Mobirise

Sdružené weby pomoci

 • Rozcestník možností pomoci: Pomáhej Ukrajině. Zobrazit
 • Stojíme za Ukrajinou - Zobrazit
 • Ministerstvo vnitra ČR - Naši Ukrajinci. Zobrazit
 • Ministerstvo vnitra ČR – oficiální informace pro ukrajinské občany v ČR v návaznosti na konflikt na Ukrajině v češtině (Zobrazit) a v ukrajinštině (Zobrazit)
 • Krajská integrační centra Zobrazit
 • Lékařská pomoc - nabídka bezplatné lékařské péče. Zobrazit

 • Ministerstvo práce a sociálních věcí – informace ohledně zaměstnání Zobrazit
 • Ministerstvo kultury - koordinační místo pro nabídky a poptávky pomoci Ukrajině v rezortu kultury (kontakt: ukrajina@mkcr.cz). Zobrazit 
 • Internetový stream rozhlasového vysílání Ukrajinského Rádia - Český rozhlas také vydává podcast s názvem Novinky pro Ukrajince v Česku a další audio obsah. Zobrazit 
 • Události tlumočené do ukrajinštiny. Hlavní zpravodajská relace České televize - Zobrazit
 • Web, který slouží ukrajinským občanům k telefonické komunikaci v rodném jazyce s českými institucemi a úřady - hlavním cílem je zprostředkování komunikace s podporou simultánního překladu mezi českým a ukrajinským jazykem během hovoru. Zobrazit
 • Časopis Porohy – informační číslo pro nově příchozí z Ukrajiny vydala Ukrajinská iniciativa v ČR www.ukrajinci.cz. Zobrazit 
 • Rozcestník aktivit pro děti z Ukrajiny a jejich maminky hledající nový, nebo dočasný domov v České republice. Cílem je poskytnout nově příchozím co nejklidnější začátek a přizvat je do místních komunit. Nabízí zdarma sdílení informací o volnočasovém vyžití ukrajinských dětí - Zobrazit. RAZOM znamená v ukrajinštině SPOLEČNĚ.
 • 11+ tipů, jak pomoci dětem zvládat pocity ohledně války na Ukrajině - Zobrazit  

Pro knihovny a organizace 

 • Knihovnický institut - letáky v ukrajinštině i jiných jazycích. Zobrazit
 • Knihovnický institut - brožura Interkulturní knihovnictví o oblasti zabývající se poskytováním knihovnických služeb v kulturně a jazykově různorodé společnosti. Jádrem oboru je podpora nově příchozích, ale v nejširším slova smyslu jde o služby pro všechny obyvatele kulturně a jazykově rozmanitého světa. Stránka také obsahuje doplňkové informace k tisku či zveřejnění na webových stránkách (ve spodní části stránky v části Doplňující informace). Zobrazit
 • Mobilní aplikace od Yakaboo - bezplatný přístup ke čtení a poslechu knih v ukrajinštině (nejen pro děti). Zobrazit 
 • Jak řešit aktuální situaci s nově příchozími dětmi a žáky z Ukrajiny, letáky v ukrajinštině i jiných jazycích - od organizace META, o.p.s., odpovědi na často kladené dotazy pedagogů ke vzdělávání žáků s odlišným mateřským jazykem, kteří mají malou nebo nedostatečnou znalost češtiny. Zobrazit
 • Ukrajinsko-český glosář. Zobrazit
 • Národní pedagogický institut České republiky nabízí podporu školám při příchodu nových dětí/žáků cizinců - 1) Adaptační koordinátor – pro nově příchozí děti cizince lze čerpat finanční podporu na někoho (buď člena pedagogického sboru školy, nebo i na externího spolupracovníka), kdo se dítěti bude ve škole věnovat nad rámec běžné výuky a pomůže mu s adaptací na nové prostředí. Podoba podpory je flexibilní, záleží na potřebách školy a dítěte – může jít o jazykovou podporu, pomoc  s orientací ve škole, zapojení do třídního kolektivu... Jde o 50 hodin na DPP, veškerá administrativu zařizuje NPI. Zobrazit 2) Možnost bezplatného tlumočení a překladů – pro školy, PPP a SPC nabízíme možnost bezplatného tlumočení pro komunikaci s rodiči i žáky, stejně jako překlad jakýchkoli materiálů (oficiálních dokumentů školy, dopisů rodičům, krátkých osobních vzkazů...). Zobrazit 
 • Piktogramy, které zobrazují nabídku pomoci např. v knihovně i dalších místech pomocí obrázků – např. wi-fi zdarma, místo k odpočinku. V ukrajinštině a angličtině. Zobrazit nebo Stáhnout (v png formátu, Wi-Fi je ve Wordu, abyste mohli dopsat vlastní heslo a pak převést na obrázek) 
 • Knihovnický institut - informuje o pomoci Ukrajině, uvádí konkrétní pomoc, tipy na další materiály a také odkazy na zahraniční zdroje. Zobrazit 
 • Koncepce rozvoje knihoven – tři pilíře dlouhodobé koncepce, nástroje i konkrétní příklady z praxe. Zobrazit 
 • Projekt Bookstart (S knížkou do života) – pro práci knihoven s dětmi ve věku od 2 do 6 let. Zobrazit
 • Co dokáže knihovna - nabízí mapu konkrétních komunitních a vzdělávacích aktivit napříč celou Českou republikou a všemi typy a velikostmi knihoven. Zobrazit 
 • Záznam online webinářů (nejen) pro knihovníky Vhled do problematiky nově příchozích z Ukrajiny, který pořádá SKIP ČR a jeho sekce Bezbariérové knihovny ve spolupráci se SDRUK ČR, Národní knihovnou ČR, Knihovnou Jiřího Mahena v Brně a Severočeskou vědeckou knihovnou  v Ústí nad Labem. 1. ze dne 31. 3. 2022. Zobrazit
 • Průběžně aktualizovaný rozcestník materiálů pro pedagogy - Zobrazit. Obsahuje také tematickou rešerši publikací Pedagogické knihovny na téma: Práce s cizojazyčným žákem (se zaměřením na ZŠ a MŠ) - Zobrazit    

© 2022 Knihovny.cz

Website was built with Mobirise