O projektu

Jak vznikl tento web

V rámci facebookové skupiny Knihovny knihovnám se objevila potřeba vytvořit rozcestník, kde by se zveřejňovaly materiály, které by mohly využít knihovny pro práci s ukrajinskými dětmi v rámci migrační krize. Ta se nás již v této chvíli dotýká a na jejím zmírnění by se měly podílet také knihovny. Vyplývá to z její role podporovatele demokracie. Po rychlé dohodě s ředitelem knihovny Lukášem Dlapou, který přišel s myšlenkou využít pro rozcestník portál Knihovny.cz, a podpoře Lenky Hanzlíkové z Městské knihovny v Praze, jsme během 24 hodin připravili tento web, který bude fungovat jako místo, kde se budou sdílet materiály pro výše uvedené účely využitelné. Chtěl bych jim za tento nápad a zapojení se do něj poděkovat. Díky patří také mému týmu na portálu Knihovny.cz a vedení Moravské zemské knihovny v Brně, kteří tuto iniciativu podpořili.

- Martin Krčál, vedoucí vývojového týmu portálu Knihovny.cz


„Dřív nebo později bude mít většina měst někoho z Ukrajiny. Pro rodiče to bude náročná doba zařizování různých dokumentů, povolení, bydlení, práce atd. A my jako knihovny bychom mohli nabídnout pro jejich děti pomocnou ruku alespoň takto."

- Lukáš Dlapa, ředitel Městské knihovny Blansko

Provozovatel webu

Technickým správce webu je odbor Knihovny.cz Moravské zemské knihovny v Brně. 
Obsahovým správcem je Městská knihovna v Praze.

© 2022 Knihovny.cz